300STXD

  • Strong abrasion pump 300STXD

    ปั๊มขัดถูแรง 300STXD

    คุณสมบัติทางเทคนิคหลักและการใช้งาน: ปั๊มชนิด XD เป็นปั๊มสารละลายสำหรับงานหนัก เนื่องจากปั๊มมีชิ้นส่วนเจียรที่หนาและมีตัวยึดที่หนักจึงเหมาะสำหรับการลำเลียงการขัดถูที่รุนแรงสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงหรือสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำในช่วงความดันการทำงานสูงสุดที่อนุญาตของปั๊มจึงสามารถใช้เป็นชุดได้ ปั๊มชนิด XD เป็นปั๊มชนิดเท้าแขนปั๊มหอยโข่งแนวนอนเหมาะสำหรับลำเลียงสารกัดกร่อนหรือสารกัดกร่อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านโลหะวิทยา ...